lnwshop logo

บทความ

++((ด่วนเลย))++ กรมศุลกากร รับสมัคร นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ รวม 18 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 วันที่ผ่านมา
กรมศุลกากร รับสมัคร นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ รวม 18 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2561 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน…
#((ด่วนเลย)) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 455 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 455 อัตรา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561 จำนวน 455 อัตรา ประกาศรับสมัครวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2561 และ เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานตำ…
#[[ New ]]# กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการ รวม 56 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561(ไม่ต้องผ่าน ก.พ.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน(ส่วนกลาง) 1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา 2.นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 3.นักพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา กรมกิจการเด็กและเยาวชน(ส่วนภูมิภาค) 4.เจ้าหน้าที่พัฒนาสั…
(( ด่วน )) การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 171 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 171 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤษภาคม 2561 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (มีสเตอร์ประปา) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. วิศวกร โยธา 2. วิศวกร เค…
#(( Hot new )) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 65 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 65 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561 ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งนักการข…
((NEW)) #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( 1 - 7 พ.ค. 2561 )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( 1 - 7 พ.ค. 2561 ) 1.ตำแหน่ง : ช่างโลหะ อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโลหะการหรือเครื่องมือกลหรือช่างยนต์ หรือ 2. ประกา…
((โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว)) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 2 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 1 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภาษาอังกฤษ) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรื…
((New)) #กรมการเงินทหารบก เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 - 27 เมษายน 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมการเงินทหารบก เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 70 อัตรา กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 - 27 เมษายน 2561 ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561 กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุ…
#((ด่วน รับเยอะมาก)) #กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 695 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 695 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561 ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ - ตำแหน่งผู้ดูแล…
#((NEW)) #สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 67 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2561 จำนวน 67 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561 ข้อมูลด้านล่างนี้ เป็นข้อมูลเก่าของการเปิดรับสมัครสอบในปีที่ผ่านมา อ่านไว้เป็นแนวทางในการสมัครสอ…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 65 บทความ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

CATEGORY

NEW PRODUCTS

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม18,332 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด12,721 ครั้ง
เปิดร้าน14 พ.ย. 2560
ร้านค้าอัพเดท21 พ.ค. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบรับราชการ
แนวข้อสอบรับราชการ
## จำหน่าย แนวข้อสอบราชการ สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็นที่สอบ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย สำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย ##
เบอร์โทร : 0802513744
อีเมล : ่่j.phattara@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก